Ανάλυση Χώρας


Μια περιεκτική περιγραφή των εξελίξεων στη χώρα, μια αναλυτική ματιά υπό το πρίσμα ελληνικού ενδιαφέροντος.

Πρόσφατες οικονομικές εξελίξεις

Last Updated:

Οκτώβριος 2020 (World Bank)

Μετά την εξάπλωση της COVID-19 τον Μάρτιο, θεσπίστηκαν αυστηροί περιορισμοί και επιβλήθηκε πλήρες λοκντάουν τον Απρίλιο. Ωστόσο, οι περιορισμοί περιορίστηκαν πολύ νωρίς τον Μάιο, γεγονός που οδήγησε σε επακόλουθη αύξηση των λοιμώξεων. Από τον Ιούλιο, τα ποσοστά μόλυνσης και θνησιμότητας μειώθηκαν, καθώς η εφαρμογή των μέτρων ελέγχου ήταν αυστηρότερη. Ωστόσο, τόσο τα ποσοστά μόλυνσης όσο και θανάτων παρέμειναν μεταξύ των υψηλότερων στην Ευρώπη και την Ασία.

Μετά την έντονη ανάπτυξη τα τελευταία τρία χρόνια, η οποία συνεχίστηκε και τους δύο πρώτους μήνες του 2020 (άνω του 9% σε ετήσια βάση [y-o-y]), η ανάπτυξη έχει γίνει αρνητική από τον Μάρτιο (λόγω των περιορισμών και του λοκντάουν που επιβλήθηκαν) και σημείωσε μείωση 5,7% σε ετήσια βάση για το πρώτο εξάμηνο του έτους. Ο πληθωρισμός παραμένει συγκρατημένος, κατά μέσο όρο 0,8% για το έτος έως τον Αύγουστο του 2020, αντανακλώντας τον αποπληθωρισμό στις τιμές των τροφίμων και του πετρελαίου παγκοσμίως και τη χαμηλότερη συνολική ζήτηση.

Η κυβέρνηση έχει δρομολογήσει 25 οικονομικά και κοινωνικά μέτρα για τον μετριασμό των συνεπειών από την πανδημία με εκτιμώμενο κόστος περίπου 2,3% του ΑΕΠ. Οι αυξημένες τρέχουσες δαπάνες, με χαμηλότερη είσπραξη εσόδων, θα αυξήσουν το έλλειμμα του κρατικού προϋπολογισμού από ένα αρχικά προγραμματισμένο 2,3% του ΑΕΠ σε 5,4%, ανεβάζοντας το δημόσιο χρέος σε πάνω από το 60% του ΑΕΠ.

  • Η οικονομική συρρίκνωση της Αρμενίας 5,7% το πρώτο εξάμηνο του 2020 οφείλεται σε έντονη μείωση 9% και 31% της ιδιωτικής κατανάλωσης και επενδύσεων αντίστοιχα, η οποία αντισταθμίστηκε εν μέρει από την αύξηση των κρατικών δαπανών και την ελάττωση των εισαγωγών.
  • Μεταξύ των τομέων της οικονομίας, οι κατασκευές και οι υπηρεσίες επηρεάστηκαν περισσότερο, με τους τομείς της χρηματοοικονομικής και της τεχνολογίας πληροφοριών και επικοινωνιών να παραμένουν πιο ανθεκτικοί λόγω της μεγαλύτερης εξάρτησής τους από τις ψηφιακές τεχνολογίες. Η γεωργική παραγωγή αυξήθηκε κατά 1,8% y-o-y το πρώτο εξάμηνο του 2020 και η χαμηλή βάση του 2019 ώθησε την ανάπτυξη των μεταλλείων στο 21,7% y-o-y.
  • Τους πρώτους επτά μήνες του 2020, οι τρέχουσες δαπάνες του προϋπολογισμού αυξήθηκαν κατά 19% σε ετήσια βάση, ενώ οι κεφαλαιουχικές δαπάνες αυξήθηκαν κατά 62% από τη χαμηλή βάση του 2019. Τα έσοδα μειώθηκαν κατά 6% σε ετήσια βάση, με αποτέλεσμα το έλλειμμα περίπου 1,7% του προβλεπόμενου ΑΕΠ το πρώτο εξάμηνο του έτους.
  • Το μικρότερο εμπορικό έλλειμμα, λόγω της μεγαλύτερης συρρίκνωσης στις εισαγωγές από τις εξαγωγές, αντιστάθμισε εν μέρει τη μείωση των υπηρεσιών (ιδίως του τουρισμού) και των λογαριασμών εισοδήματος (εμβάσματα). Παρά την επιβράδυνση των εισροών άμεσων ξένων επενδύσεων, η υποστήριξη από διεθνή χρηματοπιστωτικά ιδρύματα χρηματοδότησε το έλλειμμα και διατήρησε τα αποθεματικά σε 2,7 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ στα τέλη Αυγούστου.
  • Το Αρμενικό ντραμ (AMD), αφού υποτιμήθηκε κατά 5,5% τον Μάρτιο μετά το αρχικό σοκ που σχετίζεται με την COVID-19, ανέκαμψε τον Απρίλιο και παρέμεινε σε μεγάλο βαθμό σταθερό από τότε.
  • Ο χρηματοπιστωτικός τομέας εισήλθε στην πανδημία με ισχυρά επίπεδα κεφαλαίου και ρευστότητας. Ως αποτέλεσμα, οι τράπεζες μπόρεσαν να προσφέρουν moratoria για την εξυπηρέτηση του χρέους στους δανειολήπτες, ενώ συνεχίζουν να επεκτείνουν τις πιστώσεις. Οι δανειοδοτήσεις και οι καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 17% και 11% σε ετήσια βάση, αντίστοιχα, στα τέλη Ιουλίου.
GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.