Αρμενία & Ελλάδα


Η Ελλάδα υπήρξε από τις πρώτες χώρες που αναγνώρισε την Αρμενία μετά την ανεξαρτησία της (21-09-1991).

Οι σχέσεις Ελλάδος-Αρμενίας έχουν μακροχρόνιο ιστορικό υπόβαθρο και συνδέονται με τη συνύπαρξη Ελλήνων και Αρμενίων κατά τη Βυζαντινή περίοδο και κατά την Οθωμανική Αυτοκρατορία.

Η Ελλάδα συγκαταλέγεται στις χώρες που έχουν αναγνωρίσει επισήμως τη γενοκτονία των Αρμενίων από τους Οθωμανούς που συντελέστηκε το 1915.

Η Ελλάδα χορηγεί αναπτυξιακή και ανθρωπιστική βοήθεια, και παρέχει την υποστήριξή της για προσέγγιση της Αρμενίας στους ευρωπαϊκούς θεσμούς. Μετά την ανακήρυξη της ανεξαρτησίας της Αρμενίας, οι δύο χώρες συνεργάζονται στο πλαίσιο διεθνών οργανισμών (ΗΕ, ΟΑΣΕ, ΣτΕ, ΟΣΕΠ) ενώ η Ελλάδα υποστηρίζει σταθερά την περαιτέρω ανάπτυξη των σχέσεων της ΕΕ με την Αρμενία.

Λειτουργεί ελληνική Πρεσβεία στο Γερεβάν από το 1993 και αρμενική στην Αθήνα.

Πηγή: Υπουργείο Εξωτερικών Ελλάδας

 • Πρεσβεία Ελλάδας στο Γερεβάν
 • Πρεσβεία Αρμενίας στην Αθήνα
 • Πρεσβεία Ελλάδας στο Γερεβάν

  Embassy of Greece in Yerevan
  Demirchian 6 Str.
  0002 Yerevan, Armenia
  Τηλ. +374 11 531051, 538051
 • Πρεσβεία Αρμενίας στην Αθήνα

  Embassy of Armenia in Athens
  Παλαιολόγου 95, Χαλάνδρι
  15232 Αθήνα, Ελλάδα
  Τηλ. +30 210 6831130

Συμφωνίες Συνεργασίας


Πρόσφατες επίσημες Συμφωνίες, Πρωτόκολλα και Μνημόνια Συνεργασίας
Οι διπλωματικές σχέσεις μεταξύ της Δημοκρατίας της Αρμενίας και της Ελληνικής Δημοκρατίας θεσπίστηκαν στις 20 Ιανουαρίου 1992.
Η Ελλάδα έχει υπογράψει με την Αρμενία Σύμβαση για την αποφυγή της διπλής φορολογίας και την αποτροπή της φοροδιαφυγής αναφορικά με τον φόρο εισοδήματος. (έναρξη ισχύος 18.07.2002)
 • 30.09.2014
  Πρόγραμμα Συνεργασίας στον τομέα της Γεωργίας.
 • 30.11.2015
  Πρόγραμμα Συνεργασίας στον τομέα της Άμυνας.
 • 15.03.2016
  Πρόγραμμα Συνεργασίας στον τομέα της Υγείας και της Ιατρικής Βοήθειας για την περίοδο 2016-2018.
 • 15.03.2016
  Πρόγραμμα Συνεργασίας στον τομέα της Εκπαίδευσης και της Έρευνας για την περίοδο 2016-2020.
 • 15.03.2016
  Σχέδιο Δράσης και Συνεργασίας στον τομέα του Πολιτισμού για την περίοδο 2016-2020.
 • 10.03.2017
  Μνημόνιο συνεργασίας στον τομέα της διπλωματικής κατάρτισης.
 • 13.12.2017
  Μνημόνιο συνεργασίας σχετικά με τη δημιουργία μηχανισμού διαβουλεύσεων μεταξύ των δύο Υπουργείων Εξωτερικών.
 • 15.12.2017
  Μνημόνιο συνεργασίας σε θέματα διασποράς.
GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.