Ανάπτυξη 9,2% στον δείκτη οικονομικής δραστηριότητας καταγράφηκε στην Αρμενία τον Απρίλιο του 2019

Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 7% τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2019 έναντι της ίδιας περιόδου του 2018, ενώ μόνο τον Απρίλιο η αύξηση ανήλθε σε 9,2% έναντι του περασμένου Απριλίου, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της Αρμενίας.

Η βιομηχανική παραγωγή της περιόδου Ιανουαρίου-Απριλίου 2019 αυξήθηκε κατά 4,5% σε σχέση με την αντίστοιχη περσινή περίοδο, ενώ μόνο τον Απρίλιο αυξήθηκε κατά 13,2% έναντι του προηγούμενου Απριλίου.

Οι κατασκευές αυξήθηκαν κατά 8% τον Ιανουάριο-Απρίλιο και 1,8% μόνο τον Απρίλιο.

Σημαντική αύξηση σημειώθηκε και στον εγχώριο εμπορικό κύκλο εργασιών με 9,8% τον Ιανουάριο-Απρίλιο και 9% μόνο τον Απρίλιο.

Ο όγκος των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 17 και 16,2% αντίστοιχα.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 1,7% τον Ιανουάριο-Απρίλιο και κατά 2,2% μόνο τον Απρίλιο.

Ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 0,4% τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2019 έναντι της ίδιας περιόδου του 2018 και κατά 0,6% τον Απρίλιο του 2019 έναντι του Απριλίου 2018.

Ο όγκος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 9,2% τον Ιανουάριο-Απρίλιο, αλλά αυξήθηκε κατά 8,9% μόνο τον Απρίλιο.

Ο μέσος μηνιαίος ονομαστικός μισθός στην Αρμενία τον Ιανουάριο-Απρίλιο αυξήθηκε κατά 6,2%, στα 177.171 AMD, ενώ οι μισθοί αυξήθηκαν κατά 6,7% στο δημόσιο τομέα και 4,8% στον ιδιωτικό τομέα. Ο μέσος μηνιαίος ονομαστικός μισθός αυξήθηκε κατά 12,2% στον δημόσιο τομέα και κατά 4,2% στον ιδιωτικό τομέα τον Απρίλιο του 2019 έναντι του Απριλίου 2018.

Ο κύκλος εργασιών του εξωτερικού εμπορίου μειώθηκε κατά 4,2% τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2019 έναντι της ίδιας περιόδου του 2018, αλλά αυξήθηκε κατά 15,9% τον Απρίλιο του 2019 έναντι του Απριλίου 2018.

Η συναλλαγματική ισοτιμία του εθνικού νομίσματος AMD έναντι του δολαρίου ΗΠΑ ήταν στα 486,49 τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2019 και στα 484,29 τον Απρίλιο.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.