ΕΕ: Συνολικά 92 εκατ. ευρώ στην Αρμενία για την υποστήριξη άμεσων και βραχυπρόθεσμων αναγκών

Σε συνέχεια ανακοίνωσης την περασμένη εβδομάδα σχετικά με την υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Ένωσης προς την Αρμενία για την καταπολέμηση της επιδημίας COVID-19 και μετά την περαιτέρω αναδιάρθρωση των υφιστάμενων προγραμμάτων με την Αρμενική Κυβέρνηση, ανακοινώθηκε ότι η ΕΕ θα προσφέρει συνολικά 92 εκατομμύρια ευρώ στην Αρμενία για την υποστήριξη άμεσων και βραχυπρόθεσμων αναγκών.

Τα κεφάλαια προορίζονται για την προμήθεια ιατροτεχνολογικών προϊόντων και εξοπλισμού, την κατάρτιση για ιατρικό και εργαστηριακό προσωπικό, τη στήριξη των ΜμΕ και της επιχειρηματικής κοινότητας, καθώς και για την κοινωνική και ανθρωπιστική βοήθεια προς όσους πλήττονται από την επιδημία COVID-19.

Η απάντηση της ΕΕ ακολουθεί μια προσέγγιση της Team Europe. Συλλέγει τις προσφορές όλων των θεσμικών οργάνων της ΕΕ και συνδυάζει τους πόρους που διατίθενται από τα κράτη μέλη της ΕΕ και τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα, ιδίως την European Investment Bank (EIB) και την European Bank for Reconstruction and Development (EBRD).

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.