Ενδιαφέροντα στοιχεία για την οικονομία της Αρμενίας το 2019

Ο γεωργικός τομέας μειώθηκε στην Αρμενία, ενώ το εμπόριο και οι υπηρεσίες συνέβαλαν σε μεγάλο βαθμό στην οικονομική ανάπτυξη της χώρας, αναφέρει το Center for Economic Development Initiatives.

Ειδικότερα, το σημείωμα αναφέρει ότι:

Η εκμετάλλευση των ορυχείων και των μεταλλείων αυξήθηκε κατά 20,5%.

Τον Σεπτέμβριο, η κυβέρνηση προχώρησε στην προγραμματισμένη δράση της επί του εθνικού χρέους στο τέταρτο τρίμηνο του 2019.

Οι όγκοι των εξαγωγών και οι εκροές ξένου νομίσματος έχουν αυξηθεί.

Σημαντική αύξηση του αριθμού των εγγεγραμμένων εργαζομένων το 2019, αλλά η πλειοψηφία τους δεν έχει εγγραφεί, με την ανεργία να βρίσκεται ακόμη σε υψηλό επίπεδο.

Σημαντική αύξηση των φορολογικών εσόδων.

Ο μέσος μηνιαίος μισθός αυξήθηκε, αλλά συνοδεύτηκε από αύξηση των ειδικών φόρων κατανάλωσης.

Ο ελάχιστος μισθός αυξήθηκε, ο οποίος υπερβαίνει το ελάχιστο καλάθι καταναλωτή, αλλά το 2020 οι εισφορές για τον εργαζόμενο θα είναι 5% αντί του σημερινού 2,5%.

Υπάρχει σχετικά χαμηλός πληθωρισμός, αλλά σημαντική αύξηση σε ορισμένα βασικά στοιχεία.

Παρόλο την αύξηση των συνολικών ξένων επενδύσεων, υπάρχει σημαντική μείωση των καθαρών ροών.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.