Μείωση 1,7% της οικονομικής δραστηριότητας στην Αρμενία τον Ιαν-Απρ 2020

Η οικονομική δραστηριότητα της Αρμενίας μειώθηκε κατά 1,7% τον Ιανουάριο-Απρίλιο 2020 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Απρίλιο του 2019 λόγω του κορωνοϊού, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 4,2%.

Ο όγκος των κατασκευών μειώθηκε κατά 21,9% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2019. Ο όγκος εμπορίου σημείωσε επίσης μείωση 8,6%, ενώ ο όγκος των υπηρεσιών αυξήθηκε ελάχιστα κατά 0,1%.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή και ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,1%. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 10,3%.

Ο μέσος ονομαστικός μηνιαίος μισθός αυξήθηκε κατά 9,3% στα 191623 AMD.

Ο όγκος εξωτερικού εμπορίου μειώθηκε κατά 10,4%. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 11,5%.

Τέλος, να σημειωθεί ότι η ετήσια μείωση (σύγκριση Απρίλιος 2019 με Απρίλιος 2020) ανέρχεται σε -17,2%.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.