Η Αρμενία ξεκινά το 2019 με αύξηση της οικονομικής δραστηριότητας κατά 6,1%

Τον Ιανουάριο του 2019, η οικονομική δραστηριότητα στην Αρμενία αυξήθηκε κατά 6,1% έναντι της ίδιας περιόδου πέρυσι.

Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας, ο κλάδος των κατασκευών και του εμπορίου αυξήθηκε κατά 22,1% και 19,3%, αντίστοιχα τον πρώτο μήνα του 2019.

Ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής, εν τω μεταξύ, υποχώρησε κατά 0,4% από έτος σε έτος.

Ο κύκλος εργασιών του εξωτερικού εμπορίου μειώθηκε κατά 0,6%: οι εξαγωγές και οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 15,8% και 3,3% αντίστοιχα.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.