Η Αρμενία ολοκλήρωσε το 2017 με 7,5% οικονομική ανάπτυξη

Η Αρμενία ολοκλήρωσε το έτος 2017 με 7,5% - την υψηλότερη οικονομική ανάπτυξη από το 2007, όταν καταγράφηκε 13,7%, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας.

Αξιοσημείωτο είναι ότι η Αρμενία κατόρθωσε όχι μόνο να επιτύχει την προβλεπόμενη αύξηση στο ΑΕΠ, αλλά και να την ξεπεράσει για πρώτη φορά τα τελευταία πέντε χρόνια. Στον κρατικό προϋπολογισμό για το 2017, η οικονομική ανάπτυξη προβλεπόταν στο 3,2%.

Η υψηλή οικονομική ανάπτυξη εξασφαλίστηκε από τη βιομηχανία (αύξηση 12,6%), το εμπόριο (αύξηση 14%), τις υπηρεσίες (αύξηση 14,4%) και τις κατασκευές (αύξηση 2,2%). Μόνο η γεωργία αντιμετώπισε μείωση κατά 3% το 2017.

Το ΑΕΠ της χώρας ανερχόταν σε περίπου 11,5 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ το 2017 (συναλλαγματική αξία 1 USD = 482,72 AMD στην Αρμενία το 2017).

Σύμφωνα με τη στατιστική έκθεση, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 7,1% το πρώτο τρίμηνο του 2017, 6,6% το β τρίμηνο, 4,6% το γ τρίμηνο και 11,2% το τέταρτο τρίμηνο.

Το ΑΕΠ ανά κάτοικο ανήλθε σε 1.872.837 AMD (3.880 δολάρια ΗΠΑ) το 2017 έναντι 1.693.523 AMD (3.525 δολάρια ΗΠΑ) το 2016.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.