Η Αρμενία βελτίωσε ελαφρώς τη θέση της στον Δείκτη Ανθρώπινου Κεφαλαίου 2020 της Παγκόσμιας Τράπεζας

Η Αρμενία έχει βελτιώσει ελαφρώς τη θέση της στον Δείκτη Ανθρώπινου Κεφαλαίου 2020 της Παγκόσμιας Τράπεζας (HCI), σύμφωνα με έκθεση που παρουσιάστηκε στις 16 Σεπτεμβρίου.

Αυτός ο δείκτης μετρά το επίπεδο στο οποίο ένα παιδί που γεννιέται σήμερα είναι πιθανό να φτάσει μέχρι την ηλικία των 18 ετών, βάσει των υπηρεσιών υγείας και εκπαίδευσης της χώρας του.

Για να μετρήσει το ανθρώπινο κεφάλαιο, η Παγκόσμια Τράπεζα έλαβε υπόψη τρεις παράγοντες: την επιβίωση, την εκπαίδευση και την υγεία. Η φετινή έκθεση περιλαμβάνει δεδομένα από 174 χώρες που αντιπροσωπεύουν το 98% του παγκόσμιου πληθυσμού.

Η συνολική τιμή HCI της Αρμενίας είναι 0,58 (ήταν 0,57 το 2018), πράγμα που σημαίνει ότι ένα παιδί που γεννήθηκε σήμερα στην Αρμενία θα είναι 58% τόσο παραγωγικό όταν μεγαλώσει όσο θα μπορούσε να ήταν αν είχε απόλυτη εκπαίδευση και πλήρη υγεία.

Αυτό είναι χαμηλότερο από το μέσο όρο για την Ευρώπη και την Κεντρική Ασία (0,69), αλλά υψηλότερο από το μέσο όρο για τις χώρες μεσαίου εισοδήματος.

Στην Αρμενία, το HCI για τα κορίτσια είναι υψηλότερο από ότι για τα αγόρια. Η αναλογία HCI μεταξύ του πλουσιότερου και του φτωχότερου 20% του πληθυσμού της χώρας είναι 1,17.

Η τιμή HCI της Ελλάδας είναι 0,69 και για την Κύπρο 0,76.

Μπορείτε να βρείτε την πλήρη έκθεση για την Αρμενία εδώ.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.