Η Αρμενία βελτίωσε την θέση της στον Δείκτη Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης των Ηνωμένων Εθνών

Η Αρμενία κατατάσσεται 68η στον δείκτη της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης του ΟΗΕ (19 θέσεις από την προηγούμενη έκθεσή του). Η Αρμενία συγκαταλέγεται μεταξύ των χωρών με υψηλό Δείκτη Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (EGDI).

Οι γειτονικές χώρες, Γεωργία και Αζερμπαϊτζάν κατατάσσονται στην 64η και 70η θέση αντίστοιχα, η Τουρκία είναι 61η, το Ιράν 89ο. Η Ρωσία βρίσκεται στην 36η θέση.

Η έρευνα παρέχει την ανάλυση της προόδου μιας χώρας στη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης, στο πώς αυτή μπορεί να βοηθήσει στην αντιμετώπιση των αναδυόμενων θεμάτων της δημόσιας διοίκησης αλλά και να υποστηρίξει την υλοποίηση των διεθνώς συμφωνημένων αναπτυξιακών στόχων. Επίσης, είναι η μόνη παγκόσμια έκθεση που αξιολογεί το καθεστώς ανάπτυξης της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης όλων των κρατών μελών των Ηνωμένων Εθνών.

Η έρευνα παρακολουθεί την πρόοδο της ανάπτυξης ηλεκτρονικής διακυβέρνησης μέσω του Δείκτη Ανάπτυξης Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (EGDI). Ως σύνθετος δείκτης, το EGDI χρησιμοποιείται για τη μέτρηση της ετοιμότητας και της ικανότητας της Δημόσιας Διοίκησης ενός κράτους για να χρησιμοποιούν την τεχνολογία στην παροχή δημόσιων υπηρεσιών. Η μέτρηση αυτή, επίσης, αποτελεί εργαλείο για τις κυβερνήσεις ώστε να κατανοήσουν βαθύτερα τη σχετική θέση μιας χώρας στη χρήση της ηλεκτρονικής διακυβέρνησης για την παροχή δημόσιων υπηρεσιών.

Διαβάστε εδώ την Έκθεση 2020.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.