Η Επιτροπή Τουρισμού της Αρμενίας αναπτύσσει τη Στρατηγική 2020-2030

Η Επιτροπή Τουρισμού του Υπουργείου Οικονομίας της Αρμενίας ανέπτυξε την στρατηγική τουρισμού της χώρας για την περίοδο 2020-2030.

Η στρατηγική προβλέπει τη βελτίωση της αποτελεσματικότητας της κυβερνητικής πολιτικής στον τομέα του τουρισμού με τη συμμετοχή και άλλων ενδιαφερομένων μερών.

Ορίζει το τουριστικό όραμα της Αρμενίας, την αποστολή και τις δυνατότητες περαιτέρω ανάπτυξης μέχρι το 2030.

Η στρατηγική στοχεύει στην ανάπτυξη στόχων και ενός σχεδίου δράσης που θα καθορίσει τον τρόπο με τον οποίο η δυναμική της Αρμενίας θα μετατραπεί σε εγχώρια και διεθνώς ελκυστική και ανταγωνιστική τουριστική βιομηχανία.

Η εφαρμογή της στρατηγικής αναμένεται να εξασφαλίσει ετήσια αύξηση κατά 10% των διεθνών επισκέψεων έως το 2030.

Τέλος, προβλέπεται ότι το 2030 θα εργάζονται περισσότερα από 130.000 άτομα στον τομέα του τουρισμού.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.