Η Moody's αναβαθμίζει τη μακροπρόθεσμη αξιολόγηση των ομολόγων της Αρμενίας

Η διαθνής οίκος αξιολόγησης Moody's αναβάθμισε την αξιολόγηση των μακροπρόθεσμων κρατικών ομολόγων που εκδίδονται σε εθνικό και ξένο νόμισμα της Δημοκρατίας της Αρμενίας και των μη εξασφαλισμένων χρεογράφων σε ξένο νόμισμα από B1 σε Ba3.

Η προοπτική (οutlook) έχει αλλάξει σε σταθερή από θετική.

Σύμφωνα με το υπουργείο Οικονομίας της Αρμενίας, η έκθεση της Moody's αναφέρει ότι η μακροοικονομική σταθερότητα, το κυβερνητικό πρόγραμμα θεσμικών μεταρρυθμίσεων και η δέσμευση [σε αυτές], η δημοσιονομική πολιτική και οι διαρθρωτικές αλλαγές στην οικονομία (διαφοροποίηση των τομέων) αποτέλεσαν τη βάση για την αναβάθμιση.

Ειδικότερα, ο οίκος προβλέπει οικονομική ανάπτυξη (αύξηση ΑΕΠ) τα επόμενα χρόνια γύρω στο 5,5-6%, που καθορίζεται κυρίως από την ανάπτυξη του τουρισμού, της τεχνολογίας της πληροφορίας και της βιοτεχνίας. Ως αποτέλεσμα των διαρθρωτικών αλλαγών, ο οίκος προβλέπει μείωση της μεταβλητότητας της οικονομικής ανάπτυξης, σε αντίθεση με την κατάσταση των προηγούμενων ετών.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.