Η οικονομία της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 5,2% το 2018

Η οικονομία της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 5,2% το 2018, σύμφωνα με προκαταρκτικά στοιχεία, τα οποία δημοσιεύθηκαν πρόσφατα από την Εθνική Στατιστική Επιτροπή της χώρας.

Το ΑΕΠ της Αρμενίας ανήλθε σε 6.002,7 δις AMD ή περίπου 12,4 δις δολάρια ΗΠΑ.

Η Στατιστική Υπηρεσία αναφέρει ότι κατά το α' τρίμηνο το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά 9,9%, κατά 7,4% το β' τρίμηνο, κατά 2,5% το γ' τρίμηνο και κατά 4,4% κατά το δ' τρίμηνο.

Η οικονομική ανάπτυξη το 2018 οφειλόταν στην αύξηση του εμπορίου και των υπηρεσιών (9,6%), στη βιομηχανία, συμπεριλαμβανομένης της παραγωγής ενέργειας (4,1%), και των κατασκευών (1,6%). Η γεωργία παρουσίασε πτώση 8,5%.

Το κατά κεφαλήν ΑΕΠ το 2018 ήταν 2.021.808 AMD (4.186 δολάρια ΗΠΑ). Η κυβέρνηση προέβλεπε αύξηση του ΑΕΠ για το προηγούμενο έτος 4,5%.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.