Η Παγκόσμια Τράπεζα προβλέπει αύξηση του ΑΕΠ κατά 4,3% για την Αρμενία το 2019

Η Παγκόσμια Τράπεζα δημοσίευσε την έκθεση Country Economic Update Winter 2019 για την Αρμενία με τίτλο «Μια ισχυρή εντολή για αλλαγή εν μέσω παγκόσμιας επιβράδυνσης».

«Σύμφωνα με το βασικό σενάριο, η αύξηση του πραγματικού ΑΕΠ θα επιβραδυνθεί περαιτέρω το 2019, σε 4,3%», ανέφερε η έκθεση.

«Η ανάπτυξη θα υποστηριχθεί στην εγχώρια αγορά από ένα ελαφρώς υψηλότερο δημοσιονομικό έλλειμμα, από την ισχυρή πιστωτική ανάπτυξη από έναν υγιή χρηματοπιστωτικό τομέα, από πιο ανοικτές αγορές και από τη βελτίωση της εμπιστοσύνης των επιχειρήσεων και των καταναλωτών.

Εξωτερικά, σύμφωνα με την έκθεση, η χαμηλότερη αλλά ακόμη θετική ανάπτυξη στη Ρωσία θα στηρίξει τις εισροές εμβασμάτων στη χώρα, τα εισοδήματα από τον τουρισμό και τις εξαγωγές αγαθών.

Καθώς αναμένεται ο αντίκτυπος των αναμενόμενων μεταρρυθμίσεων, η αύξηση του ΑΕΠ θα επιταχυνθεί σταδιακά μεσοπρόθεσμα. Με τη συγκράτηση του ρυθμού ανάπτυξης το 2019 και με τις προβλεπόμενες μακροοικονομικές πολιτικές, ο πληθωρισμός αναμένεται να παραμείνει εντός του εύρους στόχου της Κεντρικής Τράπεζας Αρμενίας (4% +/- 1,5%)», δήλωσε η Παγκόσμια Τράπεζα.

Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο, εν τω μεταξύ, αναμένει ότι η οικονομική ανάπτυξη της Αρμενίας θα επιβραδυνθεί φέτος στο 4,5% από 5,2% το 2018, αντανακλώντας το ασθενέστερο παγκόσμιο περιβάλλον και τις τιμές χαλκού, ανέφερε πρόσφατα εκπρόσωπος του ΔΝΤ.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.