Μεγάλη μείωση των ελληνικών εξαγωγών στην Αρμενία την περίοδο Ιανουαρίου - Μαΐου 2019

Οι εξαγωγές της Αρμενίας στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης για τον Ιανουάριο-Μάιο του 2019 ανήλθαν σε $ 227,7 εκατομμύρια δολάρια, σημειώνοντας μείωση κατά 24,3%, σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Επιτροπή της Αρμενίας.

Σύμφωνα με την έκθεση, η μείωση οφειλόταν κυρίως στη μείωση των εξαγωγών προς τη Ρουμανία και επίσης επειδή οι εξαγωγές προς τη Γερμανία μειώθηκαν κατά 56,1% τον Ιανουάριο-Μάιο του 2019, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Οι εξαγωγές στη Βουλγαρία, τη Φινλανδία, την Αυστρία, την Ισπανία και το Βέλγιο συρρικνώθηκαν επίσης - μειώθηκαν κατά 34,8%, 27,8%, 22,4%, 14,8% και 13,3% αντίστοιχα.

Αντιθέτως, οι εξαγωγές σε ορισμένες άλλες χώρες έχουν αυξηθεί. Συγκεκριμένα, οι εξαγωγές στη Δανία αυξήθηκαν 2,4 φορές σε $ 882.900, στη Γαλλία 2,6 φορές σε $ 4.885.700 και στη Σουηδία 11,3 φορές σε $ 733.300.

Οι εισαγωγές από χώρες της ΕΕ στην Αρμενία έχουν επίσης συρρικνωθεί - 11,1% στα 393 εκατομμύρια δολάρια.

Η μεγαλύτερη μείωση παρατηρήθηκε στις εισαγωγές από την Ελλάδα με -73,2% στα $ 6,4 εκατ. δολάρια, ενώ οι εισαγωγές από τη Δανία εμφάνισαν τη μεγαλύτερη ετήσια αύξηση τον Ιανουάριο-Μάιο του 2019 με +63,1% στα $ 5,58 εκατ. δολάρια.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.