Μείωση 3,9% της οικονομικής δραστηριότητας στην Αρμενία τον Ιαν-Μαϊ 2020

Η οικονομική δραστηριότητα της Αρμενίας μειώθηκε κατά 3,9% τον Ιανουάριο-Μαϊο 2020, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μαϊο 2019 λόγω της πανδημίας, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 2,4%.

Ο όγκος των κατασκευών μειώθηκε κατά 23,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μαϊο του 2019. Ο όγκος εμπορίου σημείωσε επίσης μείωση 10,8%, ενώ ο όγκος των υπηρεσιών μειώθηκε κατά 4,2%.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή και ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,3%. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 8,3%.

Ο μέσος ονομαστικός μηνιαίος μισθός αυξήθηκε κατά 7,9% στα 190.166 AMD.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μάιο 2019, ο όγκος εξωτερικού εμπορίου μειώθηκε κατά 11,2%. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 8,1%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 12,8%.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ετήσια μεταβολή (σύγκριση Μαϊος 2019 με Μαϊος 2020) ανέρχεται σε -12,8%.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.