Μείωση 4,7% της οικονομικής δραστηριότητας στην Αρμενία τον Ιαν-Ιουν 2020

Η οικονομική δραστηριότητα της Αρμενίας μειώθηκε κατά 4,7% τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2020, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 1,5% και της γεωργικής παραγωγής αύξηση κατά 1,7%.

Ο όγκος των κατασκευών μειώθηκε κατά 23,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2019. Ο όγκος εμπορίου σημείωσε επίσης μείωση 11,1%, ενώ ο όγκος των υπηρεσιών μειώθηκε κατά 6,4%.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή και ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,5% και 0,7% αντίστοιχα. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 4,4%.

Ο μέσος ονομαστικός μηνιαίος μισθός αυξήθηκε κατά 5,4% στα 186.410 AMD.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο 2019, ο όγκος εξωτερικού εμπορίου μειώθηκε κατά 10,7%. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 6,5%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 12,9%.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ετήσια μεταβολή (σύγκριση Ιούνιος 2020 με Ιούνιος 2019) της οικονομικής δραστηριότητας ανέρχεται σε -7,5%, ενώ η μηνιαία μεταβολή (σύγκριση Ιούνιος 2020 με Μαϊος 2020) αύξηση +14,8%.

Η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας οφείλεται στην πανδημία COVID-19 που επηρεάζει τις οικονομίες σχεδόν όλων των χωρών.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.