Μείωση 5,7% της οικονομικής δραστηριότητας στην Αρμενία τον Ιαν-Ιουλ 2020

Η οικονομική δραστηριότητα της Αρμενίας μειώθηκε κατά 5,7% το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος 2020, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 1,3%.

Ο όγκος των κατασκευών μειώθηκε κατά 22,6% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο του 2019. Ο όγκος εμπορίου σημείωσε επίσης μείωση 11,0%, ενώ ο όγκος των υπηρεσιών μειώθηκε κατά 9,3%.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή και ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,7% και 1,1% αντίστοιχα. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 3,4%.

Ο μέσος ονομαστικός μηνιαίος μισθός αυξήθηκε κατά 5,0% στα 187.224 AMD.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούλιο 2019, ο όγκος εξωτερικού εμπορίου μειώθηκε κατά 11,3%. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 6,4%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 13,7%.

Τέλος, αξίζει να σημειωθεί ότι η ετήσια μεταβολή (σύγκριση Ιούλιος 2020 με Ιούλιος 2019) της οικονομικής δραστηριότητας ανέρχεται σε -10,2%, ενώ η μηνιαία μεταβολή (σύγκριση Ιούλιος 2020 με Ιούνιος 2020) αύξηση +9,7%.

Η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας οφείλεται στην πανδημία COVID-19 που επηρεάζει τις οικονομίες όλων των χωρών.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.