Μείωση 6,4% της οικονομικής δραστηριότητας στην Αρμενία τον Ιαν-Αυγ 2020

Η οικονομική δραστηριότητα της Αρμενίας μειώθηκε κατά 6,4% τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2020, σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 0,9%.

Ο όγκος των κατασκευών μειώθηκε κατά 19,1% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2019. Ο όγκος εμπορίου σημείωσε επίσης μείωση 11,5%, ενώ ο όγκος των υπηρεσιών μειώθηκε κατά 10,8%.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή και ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκαν κατά 0,8% και 1,5% αντίστοιχα. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 1,9%.

Ο μέσος ονομαστικός μηνιαίος μισθός αυξήθηκε κατά 4,7% στα 187.061 AMD.

Σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο 2019, ο όγκος εξωτερικού εμπορίου μειώθηκε κατά 10,2%. Οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά 6,0%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 12,4%.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η ετήσια μεταβολή (σύγκριση Αύγουστος 2020 με Αύγουστος 2019) του δείκτη οικονομικής δραστηριότητας ανέρχεται σε -9,8%, ενώ η μηνιαία μεταβολή (σύγκριση Αύγουστος 2020 με Ιούλιος 2020) αύξηση +7,4%, όπως και σχεδόν όλοι οι τομείς παρουσίασαν αύξηση σε μηνιαία βάση.

Η Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας αναθεώρησε τις προβλέψεις της για μείωση του ΑΕΠ για το 2020 σε 6,2%. Σύμφωνα με την Εθνική Στατιστική Επιτροπή της χώρας, το ΑΕΠ της Αρμενίας το πρώτο εξάμηνο του 2020 μειώθηκε κατά 6,8% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019 σε 2,539 τρις AMD.

Η μείωση της οικονομικής δραστηριότητας οφείλεται στην πανδημία COVID-19 που επηρεάζει τις οικονομίες σχεδόν όλων των χωρών.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.