Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 4% τους τρεις πρώτους μήνες του 2020

Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 4% τον Ιανουάριο-Μάρτιο 2020 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 8,7% και της ακαθάριστης γεωργικής παραγωγής κατά 4,5%.

Ο όγκος των κατασκευών μειώθηκε κατά 9,4% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Μάρτιο του 2019. Ο όγκος εμπορίου σημείωσε επίσης αύξηση 0,2% και ο όγκος των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 5,5%.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή και ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία μειώθηκαν κατά 0,1%. Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 14,8%.

Ο μέσος ονομαστικός μηνιαίος μισθός αυξήθηκε κατά 9,2% στα 190.136 AMD.

Ο όγκος εξωτερικού εμπορίου μειώθηκε σχεδόν κατά 4%. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 0,2%, ενώ οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 6,2%.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.