Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 6,5% τον Ιούνιο 2019

Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 6,5% το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος του 2019 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Ιούνιο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Επιτροπή.

Το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος του 2019, ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά +6,9%, ο τομέας των κατασκευών +4,7%, ο κύκλος εργασιών του εμπορίου +8,9% και ο όγκος των υπηρεσιών κατά +15,3%.

Ο όγκος της ακαθάριστης γεωργικής παραγωγής μειώθηκε κατά -7,4% το ίδιο διάστημα.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά +2,0% και ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία κατά +0,1%.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά -5,5% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018.

Ο μέσος μηνιαίος ονομαστικός μισθός αυξήθηκε κατά +5,6% και ανήλθε σε 176.783 ντραμ (AMD).

Ο κύκλος εργασιών του εξωτερικού εμπορίου διατήρησε σχεδόν τον όγκο του παρελθόντος έτους κατά το πρώτο εξάμηνο του 2018, και ανήλθε σε 3,495 δις δολάρια (αύξηση +0,1%). Επιπλέον, κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019 οι εξαγωγές μειώθηκαν κατά -0,5% σε 1,173 δις δολάρια, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά +0,5%, σε 2,321 δις δολάρια.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.