Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 6,8% τον Ιούλιο 2019

Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 6,8% το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος του 2019 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Επιτροπή της χώρας.

Το διάστημα Ιανουάριος-Ιούλιος του 2019, ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής σημείωσε σημαντική αύξηση κατά +8,4%, ο τομέας των κατασκευών +4,5%, ο κύκλος εργασιών του εμπορίου +8,9% και ο όγκος των υπηρεσιών κατά +15,2%.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά +1,9%, Ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία παρέμεινε αμετάβλητος, ενώ η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά -5,0% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο πέρυσι.

Ο μέσος μηνιαίος ονομαστικός μισθός αυξήθηκε κατά +5,9% [ανήλθε σε 178.325 AMD]

Ο κύκλος εργασιών του εξωτερικού εμπορίου παρουσίασε αύξηση +2,3%, οι εξαγωγές αύξηση κατά +3,0%, ενώ οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά +1,9.%.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.