Ο Δείκτης Οικονομικής Δραστηριότητας της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 7,1% στο 9μηνο

Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Αρμενίας τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο 2019 αυξήθηκε κατά 7,1% σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Επιτροπή της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 9,7% και ο όγκος της [ακαθάριστης] γεωργικής παραγωγής μειώθηκε κατά 4,8%. Ο όγκος των κατασκευών αυξήθηκε κατά 4,4% τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο. Η αύξηση του εμπορικού κύκλου εργασιών ανήλθε σε 8,8%, ο όγκος των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 15,5%.

Τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2019 ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 1,6% και ο δείκτης τιμών της βιομηχανικής παραγωγής κατά 0,5%.

Ο όγκος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 2,2% σε αυτούς τους 9 μήνες.

Ο μέσος ονομαστικός μηνιαίος μισθός στην Αρμενία αυξήθηκε κατά 5,9% και ανήλθε σε 178.633 AMD.

Ο κύκλος εργασιών του εξωτερικού εμπορίου σημείωσε αύξηση 5,8%. Επιπλέον, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,9% και οι εισαγωγές κατά 4,7%.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.