Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 7,5% το 11μηνο του 2019

Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 7,5% τον Ιανουάριο-Νοέμβριο του 2019 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Νοέμβριο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Επιτροπή της χώρας.

Συγκεκριμένα, ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 9,3%. Ο όγκος των κατασκευών αυξήθηκε κατά 4,5%. Η αύξηση του όγκου εμπορίου ανήλθε σε 9,2% και ο όγκος των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 14,8%.

Τον Ιανουάριο-Νοέμβριο του 2019 ο δείκτης τιμών βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 0,4% και ο δείκτης τιμών καταναλωτή κατά 1,5%.

Ο όγκος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά 3,4%.

Ο μέσος ονομαστικός μηνιαίος μισθός αυξήθηκε κατά 5,9%, ο οποίος ανήλθε σε 178.885 AMD.

Ο κύκλος εργασιών του εξωτερικού εμπορίου σημείωσε επίσης αύξηση, σχεδόν 7,4%. Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9% και οι εισαγωγές κατά 6,6%.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.