Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 7,8% το 2019

Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 7,8% το διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2019, σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με έκθεση της Στατιστικής Επιτροπής της χώρας.

Κατά την περίοδο αναφοράς, ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 9%, η ακαθάριστη γεωργική παραγωγή μειώθηκε κατά -4,2%, οι κατασκευές αυξήθηκαν 4,6% και ο κύκλος εμπορίου αυξήθηκε κατά 8,9%. Ο όγκος των υπηρεσιών αυξήθηκε κατά 15%.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά 1,4%, ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκε 0,5%.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά -1,9%. Ο μέσος μηνιαίος μισθός αυξήθηκε κατά 5,8% - συνολικά 182750 AMD (8,4% αύξηση μισθών του δημόσιου τομέα και 3,8% αύξηση μισθών στον ιδιωτικό τομέα).

Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου αυξήθηκε κατά 10,4% (οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,4% και οι εισαγωγές αυξήθηκαν κατά 10,8%)

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.