Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 7% τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2019

Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 7% το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος του 2019 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Στατιστική Επιτροπή.

Το διάστημα Ιανουάριος-Αύγουστος του 2019, ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε +9,5%, ο τομέας της κατασκευής +4,4%, ο κύκλος εργασιών εμπορίου +9,0% και ο τομέας των υπηρεσιών κατά +15,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2018.

Ο δείκτης τιμών καταναλωτή αυξήθηκε κατά +1,8% και ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία κατά 0,2%.

Η παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας μειώθηκε κατά -3,5% σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2018.

Ο μέσος μηνιαίος ονομαστικός μισθός αυξήθηκε κατά +5,7% και ανήλθε σε 178.659 AMD. Επιπλέον, στον δημόσιο τομέα ο μέσος μηνιαίος μισθός αυξήθηκε κατά +7,1% και στον ιδιωτικό τομέα κατά +3,9%.

Η αύξηση του κύκλου εργασιών του εξωτερικού εμπορίου ανήλθε σε +2% (4 δις και 844,3 εκατ. δολάρια ΗΠΑ). Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά +4,6%, στο 1 δις και 660,2 εκατ. δολάρια ΗΠΑ, ενώ οι εισαγωγές κατά +0,7%, η οποία ανήλθε σε 3 δις και 184,1 εκατ. δολάρια ΗΠΑ.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.