Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 8,7% τους δύο πρώτους μήνες του 2020

Ο δείκτης οικονομικής δραστηριότητας της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 8,7% τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2020 σε σύγκριση με τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2019, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Επιτροπή.

Συγκεκριμένα, ο όγκος της βιομηχανικής παραγωγής αυξήθηκε κατά 15,3%, ο όγκος κατασκευών +5,8%, ο όγκος εμπορίου +6,3% και ο όγκος των υπηρεσιών +11,2%.

Τον Ιανουάριο-Φεβρουάριο του 2020 ο δείκτης τιμών καταναλωτή μειώθηκε κατά 0,1%, ενώ ο δείκτης τιμών παραγωγού στη βιομηχανία αυξήθηκε κατά 0,7%.

Ο όγκος παραγωγής ηλεκτρικής ενέργειας αυξήθηκε κατά 23,1%.

Ο μέσος μηνιαίος ονομαστικός μισθός αυξήθηκε κατά 10,4%, ο οποίος ανήλθε σε 190.468 ντραμ Επιπλέον, στον δημόσιο τομέα ο ρυθμός αύξησης των αποδοχών ανήλθε σε 12,1%, ενώ στον ιδιωτικό τομέα ήταν 8,8%.

Ο όγκος του εξωτερικού εμπορίου σημείωσε επίσης αύξηση 2,4%, οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 8,8%, αλλά οι εισαγωγές μειώθηκαν κατά 0,8%.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.