Ο εγχώριος τουρισμός στην Αρμενία αυξήθηκε 45,7% τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2019

Τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2019, ο ρυθμός αύξησης του εγχώριου τουρισμού στην Αρμενία ανήλθε σε 45,7%, σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Επιτροπής της χώρας.

Τον Ιανουάριο-Σεπτέμβριο του 2018, οι εγχώριες τουριστικές επισκέψεις ήταν 964.656, ενώ την ίδια περίοδο το 2019 ανήλθε σε 1.405.398.

Οι περισσότερες από τις επισκέψεις είναι αφιερωμένες σε ελεύθερο χρόνο και ψυχαγωγία - 1.029.712 άτομα.

Στη συνέχεια έρχονται οι επισκέψεις για επαγγελματικούς λόγους - 237.769 άτομα.

Και η τρίτη θέση είναι οι επισκέψεις για θεραπευτικούς λόγους - 49.085 άτομα.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.