Ο όγκος εμπορίου ΕΕ-Αρμενίας αυξήθηκε κατά 19% με το σύστημα GSP+ να συμβάλλει στη διευκόλυνση των εξαγωγών

Ο όγκος εμπορίου της Αρμενίας με τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης σημείωσε μεγάλη ανάπτυξη το 2018, που ανέρχεται σε 1,83 δις δολάρια ΗΠΑ. Επιπλέον, οι εξαγωγές αυξήθηκαν σχεδόν κατά 8%.

Το προνομιακό καθεστώς εμπορίου του σύστηματος GSP+ και το νέο ηλεκτρονικό σύστημα πιστοποίησης της προέλευσης των αγαθών συνέβαλαν σημαντικά στην ενίσχυση των εμπορικών σχέσεων και στη διευκόλυνση της εξαγωγικής διαδικασίας.

Σύμφωνα με στοιχεία της Εθνικής Στατιστικής Επιτροπής της χώρας, ο εμπορικός κύκλος εργασιών της Αρμενίας με τα κράτη της ΕΕ αυξήθηκε κατά 19% το 2018, στα 1,83 δις δολάρια, έναντι 1,53 δις δολαρίων το 2017. Μεταξύ των κρατών της ΕΕ, ο μεγαλύτερος όγκος του εμπορικού κύκλου καταγράφηκε στη Γερμανία με 427,9 εκ. δολάρια, έναντι 334,2 εκ. δολαρίων στο διάστημα Ιανουαρίου-Δεκεμβρίου 2017, αυξάνοντας το 28%.

Ο όγκος των εξαγωγών από την Αρμενία προς τα κράτη της ΕΕ το 2018 ανήλθε σε 683,8 εκ. δολάρια, έναντι 633,7 εκ. δολαρίων ΗΠΑ, αυξάνοντας το 7,9%. Ο μεγαλύτερος όγκος εξαγωγών από την Αρμενία προς τα κράτη της ΕΕ καταγράφηκε στη Βουλγαρία με 215,2 εκ. δολάρια, αν και σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ο αριθμός αυτός μειώθηκε κατά σχεδόν 23,8%. Ο επόμενος μεγαλύτερος όγκος εξαγωγών καταγράφηκε στη Γερμανία με 136,7 εκ. δολάρια, αυξάνοντας κατά 2,2% σε σύγκριση με το 2017. Το τρίτο μεγαλύτερο μερίδιο των εξαγωγών ανήκει στις Κάτω Χώρες με 132,3 εκ. δολάρια, αυξάνοντας 49,4% σε σύγκριση με το 2017.

Το αρμενικό υπουργείο Οικονομικής Ανάπτυξης και Επενδύσεων ενημέρωσε ότι μεταξύ των αγαθών που εξάγονται από την Αρμενία προς τα κράτη της ΕΕ είναι χαλκός, λιπάσματα, αλουμινόχαρτο, αλκοολούχα ποτά, πολύτιμοι λίθοι και μέταλλα, μόλυβδος κλπ.

Το υπουργείο ανέφερε ότι ένας άλλος παράγοντας συνέβαλε επίσης στη διευκόλυνση της διαδικασίας εξαγωγής προς τα κράτη της ΕΕ. Από τον Ιανουάριο του 2018, με το σύστημα εγγεγραμμένου εξαγωγέα (Registered Exporter System-REX), ένα ηλεκτρονικό σύστημα πιστοποίησης της καταγωγής των προϊόντων που εφαρμόζεται στο Γενικό Σύστημα Προτιμήσεων (ΣΓΠ+) της ΕΕ, εισήχθη στην Αρμενία. Αυτό το σύστημα επιτρέπει στον εξαγωγέα να μειώσει τα έξοδα και να εξοικονομήσει χρόνο.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.