Ο οίκος Fitch αναβάθμισε την Αρμενία σε BB- με σταθερή προοπτική

Η Fitch Ratings αναβάθμισε στις 22 Νοεμβρίου 2019 την Αρμενία σε «BB-» από «B+» με σταθερή προοπτική (stable outlook).

Ως κύριοι κινητήριοι μοχλοί πίσω από την αναθεώρηση, ο Oίκος Αξιολόγησης ανέφερε ότι τα θεσμικά όργανα της Αρμενίας διευκόλυναν μια ειρηνική και ομαλή πολιτική μετάβαση και μπόρεσαν να ενισχυθούν περαιτέρω μέσω διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων.

Η κυβέρνηση της πλειοψηφίας του πρωθυπουργού Nikol Pashinyan έχει αποδείξει τη δέσμευσή της για μια σταθερή ατζέντα μακροοικονομικής πολιτικής και για την υλοποίηση διαρθρωτικών μεταρρυθμίσεων, συμπεριλαμβανομένων της καταπολέμησης της διαφθοράς και των μονοπωλίων αλλά και των ενισχυμένων θεσμών και διακυβέρνησης. Ο δείκτης διακυβέρνησης της Παγκόσμιας Τράπεζας για την Αρμενία βελτιώθηκε αισθητά το 2018 σε 46%, από 42,2% το 2017, με σαφή βελτίωση των υπο-δεικτών «Ελέγχου της Διαφθοράς» (στο 42,8% από 32,7%), της «Πολιτικής Σταθερότητας», «Κυβερνητικής Αποτελεσματικότητας» και «Φωνή και λογοδοσία», ανέφερε η έκθεση.

Επίσης, παρά την εξωτερική αστάθεια, τις εγχώριες πολιτικές αντιπαραθέσεις και μια περίοδο ταχείας ανάπτυξης, η Αρμενία διατήρησε μακροοικονομική και χρηματοπιστωτική σταθερότητα με πληθωρισμό (3,8% τον Οκτώβριο) παραμένοντας κάτω από το στόχο της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας (CBA) 4%, έναντι 3,4% για την τρέχουσα κλίμακα «ΒΒ».

Σημειώνεται περαιτέρω ότι υπάρχει μεγαλύτερη εμπιστοσύνη στη δέσμευση της κυβέρνησης να θέσει το χρέος σε πτωτική πορεία, όπως αντικατοπτρίζεται στην υιοθέτηση αναθεωρημένου δημοσιονομικού κανόνα το 2018, με στόχο να φθάσει το χρέος της κεντρικής κυβέρνησης κάτω από το 50% του ΑΕΠ έως το 2023. Ο οίκος αξιολόγησης εκτιμά ότι το ακαθάριστο χρέος της γενικής κυβέρνησης θα μειωθεί στο 51,2% του ΑΕΠ το 2019 και στο 48,4% το 2021.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.