Ο ρυθμός αύξησης των άμεσων επενδύσεων επιταχύνεται, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα της Αρμενίας

Οι άμεσες επενδύσεις στην Αρμενία αυξήθηκαν κατά 2,8% το τρίτο τρίμηνο του 2019 έναντι της αντίστοιχης περσινής περιόδου και 1,8% έναντι του 2ου τριμήνου, συνολικού ύψους $ 696,3 εκατομμυρίων δολαρίων, σύμφωνα με έκθεση της Κεντρικής Τράπεζας της Αρμενίας.

Παρά την πτώση των άμεσων επενδύσεων τα τελευταία τρίμηνα του 2018, ο ρυθμός αύξησης των επενδύσεων άρχισε να αποκαθίσταται τα πρώτα δύο τρίμηνα του 2019.

Οι επενδύσεις χαρτοφυλακίου στο δεύτερο τρίμηνο αυξήθηκαν επίσης έναντι του 2ου τριμήνου του 2018, ιδιαίτερα κατά 52% σε σύγκριση με την αντίστοιχη περίοδο του προηγούμενου έτους.

Η ανάπτυξη παρατηρείται και σε άλλες επενδυτικές κατευθύνσεις.

Τα προσωπικά εμβάσματα προς την Αρμενία αυξήθηκαν κατά 2% έναντι του 2ου τριμήνου του 2018, ενώ η ανάπτυξη ανήλθε σε 36% έναντι του τελευταίου τριμήνου. Τα εμβάσματα (καθαρός μισθός χωρίς φόρο εισοδήματος, δαπάνες μεταφοράς ή άλλες δαπάνες που έλαβαν εποχικοί υπάλληλοι) στην Αρμενία το δεύτερο τρίμηνο σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο αυξήθηκαν κατά 83,2%.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.