Οι αρμενικές αεροπορικές εταιρείες στη μαύρη λίστα της ΕΕ

Tον κατάλογο των αεροπορικών εταιρειών που υπόκεινται σε απαγόρευση λειτουργίας ή περιορισμούς λειτουργίας εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφάλειας, επικαιροποίησε η Κομισιόν.

Συγκεκριμένα, όλες οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί στην Αρμενία έχουν προστεθεί στη λίστα, μετά από περαιτέρω αξιολόγηση των δυνατοτήτων εποπτείας της χώρας.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί τις ακροάσεις της Αρμενικής Επιτροπής Πολιτικής Αεροπορίας (CAC) και έξι αρμενικών αερομεταφορέων.

«Ο κατάλογος αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως μέσο που βοηθά τις αεροπορικές εταιρείες και τις χώρες που αναγράφονται να επανεξετάσουν και να βελτιώσουν τα πρότυπα πτήσης τους. Η απόφαση να συμπεριληφθούν οι αρμένιοι αερομεταφορείς στον κατάλογο αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ ελήφθη με βάση την ομόφωνη γνώμη της Επιτροπής Ασφάλειας της Αεροπορίας. Η Επιτροπή, με τη βοήθεια του Οργανισμού Ασφάλειας της Αεροπορίας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, είναι έτοιμη να συνεργαστεί και να επενδύσει στην Αρμενία για τη βελτίωση της αεροπορικής ασφάλειας.»

Ο κατάλογος αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ έχει καταστεί ένα σημαντικό προληπτικό εργαλείο, καθώς παρακινεί τις χώρες με προβλήματα ασφάλειας να τις αντιμετωπίσουν προτού καταστεί απαραίτητη η απαγόρευση βάσει του καταλόγου ασφάλειας της αεροπορίας της ΕΕ.

Μετά τη τελευταία ενημέρωση στις 02/06/2020, απαγορεύονται συνολικά 96 αεροπορικές εταιρείες από τους ουρανούς της ΕΕ.

Αρχή Πολιτικής Αεροπορίας: Οι αρμένιοι αερομεταφορείς θα πετούν προς χώρες εκτός ΕΕ

Η Επιτροπή Πολιτικής Αεροπορίας της χώρας δήλωσε ότι οι αεροπορικές εταιρείες που έχουν πιστοποιηθεί στην Αρμενία θα συνεχίσουν να πετούν σε χώρες εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης.

Η δήλωση ήρθε ως απάντηση στην απόφαση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να ενημερώσει τον κατάλογο αεροπορικής ασφάλειας της ΕΕ, απαγορεύοντας σε όλες τις Αρμενικές αεροπορικές εταιρείες να πετούν εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης, καθώς δεν πληρούν τα διεθνή πρότυπα ασφαλείας.

Η Επιτροπή Αεροπορίας δήλωσε ότι η απόφαση της ΕΕ δεν θα επηρεάσει τη λειτουργία άλλων διεθνών αερομεταφορέων που πετούν από χώρες ΕΕ προς την Αρμενία.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.