Οι αρμενικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 9,4% το 2019

Οι εξαγωγές της Αρμενίας το 2019 ανήλθαν σε  $ 2.640.275.100 δολάρια, δηλαδή αύξηση κατά 9,4% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, σύμφωνα με στοιχεία που δημοσίευσε η Εθνική Στατιστική Επιτροπή της χώρας.

Οι εξαγωγές προς τα κράτη μέλη της EAEU ανήλθαν σε $ 760.894.500 δολάρια, έναντι $ 688.473.600 δολάρια του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας αύξηση 10,5%.

Οι αρμενικές εξαγωγές προς την ΕΕ το 2019 ανήλθαν σε $ 593.170.700 δολάρια έναντι $ 683.409.200 δολάρια του προηγούμενου έτους, σημειώνοντας μείωση -14,7%.

Οι εισαγωγές στην Αρμενία το 2019 ανήλθαν σε $ 5.513.798.500 δολάρια σημειώνοντας αύξηση 10,8%.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.