Οι εξαγωγές της Αρμενίας αυξήθηκαν κατά 7,9% στους 9 μήνες του 2019

Το Κέντρο Πρωτοβουλίων Οικονομικής Ανάπτυξης ανέφερε τη δυναμική των εξαγωγών της Αρμενίας τους πρώτους εννέα μήνες του 2019 έναντι του 2018.

Οι εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,9% σε $ 1,9 δισ. δολάρια κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ενώ οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ μειώθηκαν κατά 14,7% σε περίπου $ 453 εκατ. δολάρια.

Η αύξηση κατά 6,4% των εξαγωγών σε άλλες χώρες της EAEU οφείλεται κυρίως στην αύξηση κατά 6,8% των εξαγωγών προς τη Ρωσία.

Η αύξηση των εξαγωγών σε άλλες χώρες της ΚΑΚ οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών προς την Ουκρανία κατά 43,8%.

Η αύξηση των εξαγωγών σε άλλες χώρες οφείλεται κυρίως στην αύξηση των εξαγωγών προς τις ακόλουθες χώρες εταίρους: Ελβετία 39,1%, Κίνα 63,8%, Ιράκ 27,9%, και Καναδάς 80,8%.

Ωστόσο, με τον κύριο εμπορικό εταίρο των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων σημειώθηκε μείωση κατά 29,7% των εξαγωγών.

Η μείωση των εξαγωγών προς τις χώρες της ΕΕ οφείλεται κυρίως στη μείωση κατά 54,7% των εξαγωγών προς τη Γερμανία.

Έτσι, ενώ οι συνολικές εξαγωγές αυξήθηκαν κατά 7,9% κατά την εξεταζόμενη περίοδο, ήταν κυρίως προς τα κράτη μέλη της EAEU και σε ορισμένες άλλες χώρες, ενώ οι εξαγωγές προς τις χώρες της ΕΕ σημείωσαν μείωση κατά 14,7%.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.