Οι καταθέσεις μη κατοίκων αυξήθηκαν κατά 51% στις τράπεζες της Αρμενίας

Ο όγκος των δανείων και των καταθέσεων στην Αρμενία αυξήθηκε σημαντικά στα τέλη Ιουνίου του 2019 σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018, σύμφωνα με την Κεντρική Τράπεζα.

Σύμφωνα με την έκθεση, ο όγκος των δανείων που έδωσαν οι εμπορικές τράπεζες σε κατοίκους ανήλθε σε 2,93 τρις AMD, δηλαδή αύξηση 13% σε σύγκριση με το προηγούμενο έτος, ενώ ο όγκος των καταθέσεων αυξήθηκε κατά 18% - συνολικά 3,9 τρις AMD.

Τον Ιούνιο του 2019, ο όγκος των καταναλωτικών και στεγαστικών δανείων ήταν ο μεγαλύτερος στην αύξηση του δανειακού χαρτοφυλακίου - 36% και 34% αντίστοιχα.

Ο όγκος των καταθέσεων μη κατοίκων στις τράπεζες της Αρμενίας αυξήθηκε κατά 51% - συνολικού ύψους 813 δις AMD, ενώ οι καταθέσεις κατοίκων αυξήθηκαν κατά 9% - συνολικού ύψους 2,277 τρις AMD. Οι καταθέσεις (τρεχούμενοι) κατοίκων αυξήθηκαν κατά 11,2%, ενώ οι προθεσμιακές καταθέσεις αυξήθηκαν κατά 20,8%.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.