Οι καταθέσεις μη κατοίκων στην Αρμενία αυξήθηκαν κατά 48% το 2019

Η αύξηση κατά 48% περίπου των καταθέσεων μη κατοίκων στην Αρμενία το 2019 είναι αποτέλεσμα της μεγάλης εμπιστοσύνης ξένων οικονομικών οντοτήτων στο χρηματοπιστωτικό σύστημα της χώρας.

Αυτό δήλωσε ο πρωθυπουργός της Αρμενίας, Νικόλ Πασινιάν, σε συνέντευξη Τύπου, παρουσιάζοντας 100 γεγονότα για τη νέα Αρμενία.

«Το 2019 οι καταθέσεις από μη κατοίκους έχουν αυξηθεί κατά 48% ή 337 δις AMD και αποτελούσαν σχεδόν 1 τρις AMD. Από τη μία πλευρά, αυτή η τάση είναι σύμφωνη με την παγκόσμια πρακτική ροής κεφαλαίων από αγορές χαμηλού επιτοκίου σε αγορές υψηλού επιτοκίου, και από την άλλη πλευρά, επιβεβαιώνει την ενίσχυση της εμπιστοσύνης των ξένων οικονομικών οντοτήτων στην οικονομία της Αρμενίας και του χρηματοοικονομικού συστήματος», είπε ο Αρμένιος πρωθυπουργός.

Ανέφερε ότι ξένες εταιρείες ή ιδιώτες εμπιστεύονται περισσότερο το τραπεζικό σύστημα της Αρμενίας, επενδύουν καταθέσεις, πραγματοποιούν επιχειρηματικές δραστηριότητες και λαμβάνουν δάνεια.

Ταυτόχρονα, τα δάνεια που δόθηκαν σε μη κατοίκους έχουν αυξηθεί κατά 3% ή 7 δισεκατομμύρια AMD και αποτελούσαν 245 δις AMD.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.