Οι συνολικές ξένες επενδύσεις στην Αρμενία αυξήθηκαν κατά 26% κατά το πρώτο εξάμηνο του 2019

Τον διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος του 2019 οι συνολικές ξένες επενδύσεις που πραγματοποιήθηκαν στην οικονομία της Αρμενίας αυξήθηκαν κατά σχεδόν 26%, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018.

Η Στατιστική Επιτροπή δημοσίευσε τα στοιχεία για την κοινωνικο-οικονομική κατάσταση της χώρας για το έτος 2019 (διάστημα Ιανουαρίου-Ιουνίου).

Για το διάστημα Ιανουάριος-Ιούνιος 2019, η συνολική εισροή ξένων επενδύσεων ανήλθε σε $ 1,4 δις δολάρια, αύξηση +25,7% σε σύγκριση με το 2018.

Για την ίδια περίοδο, οι εισροές άμεσων ξένων επενδύσεων ανήλθαν σε $ 315 εκ. δολάρια, αύξηση +20,3% σε σύγκριση με το 2018. 

Οι πιο σημαντικές επενδύσεις έγιναν από τη Ρωσία, τη Γερμανία, την Ιταλία και την Ολλανδία.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.