Πρώτη η Αρμενία στην Ευρώπη με ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ το Α' τρίμηνο του 2019

Το κυβερνών κόμμα της Αρμενίας «Civil Contract» παρουσίασε στη σελίδα του Facebook το ποσοστό αύξησης του ΑΕΠ των ευρωπαϊκών χωρών για το 1ο τρίμηνο του 2019, σύμφωνα με το οποίο η Αρμενία είναι πρώτη στην αύξηση του ΑΕΠ, που ανέρχεται στο 7,1%.

Σύμφωνα με τη σχετική λίστα, η Ουγγαρία είναι η δεύτερη με αύξηση 5,2% του ΑΕΠ, η Ρουμανία είναι η τρίτη με 5%.

Η Πολωνία και η Γεωργία καταλαμβάνουν την 4η και 5η θέση με ρυθμούς αύξησης του ΑΕΠ κατά 4,7%.

Να αναφέρουμε ότι η Ελλάδα βρίσκεται 32η με 1,3% και η Κύπρος 12η με 3,5%, σε σύνολο 41 χωρών.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.