Οι εξαγωγές της Αρμενίας σημείωσαν μεγάλη άνοδο το 2018

Οι εξαγωγές της Αρμενίας ανήλθαν σε 2,412 δις δολάρια ΗΠΑ το 2018, αυξημένες κατά 7,8% σε σχέση με το προηγούμενο έτος, ανακοίνωσε η Εθνική Στατιστική Υπηρεσία της χώρας.

Τα αγαθά και οι υπηρεσίες που μεταφέρονται στο εξωτερικό ξεπέρασαν το όριο των 2 δισεκατομμυρίων δολαρίων ΗΠΑ, όταν το 2017 οι εξαγωγές είχαν ανέλθει σε 2.242 δις δολάρια.

Το 2018, ωστόσο, η χώρα καθόρισε νέο ρεκόρ με την πώληση ακόμα περισσότερων προϊόντων στο εξωτερικό.

Οι εισαγωγές, εν τω μεταξύ, αυξήθηκαν κατά 21,1% σε 4,963 δις δολάρια κατά την ίδια περίοδο αναφοράς.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.