Τα φορολογικά έσοδα αυξήθηκαν κατά 21,3% τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2019

Τα φορολογικά έσοδα που καταγράφηκαν στον κρατικό προϋπολογισμό της Αρμενίας αυξήθηκαν κατά 21,3% τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2019 έναντι του Ιανουαρίου-Αυγούστου του 2018, σύμφωνα με τα στοιχεία που δημοσίευσε η Κρατική Επιτροπή Εσόδων της Αρμενίας (SRC).

Ο όγκος των φορολογικών εσόδων και των κρατικών τελών κατά την προαναφερθείσα περίοδος ανήλθε σε 937,3 δις AMD έναντι των 772,6 δις AMD του 2018.

Η αύξηση των φορολογικών εσόδων σε αυτή την περίοδο εξαρτάται κυρίως από τον ΦΠΑ (σχεδόν 17%), του φόρου εισοδήματος (17,4%), του φόρου κύκλου εργασιών (περίπου 16,3%), του φόρου κερδών, καθώς και των τελωνειακών τελών (8,1%).

Κατά την περίοδο αναφοράς, τα φορολογικά έσοδα από την άποψη του φόρου εισοδήματος σημείωσαν δραστική αύξηση κατά 44,5% (20,2 δις AMD) τον Ιανουάριο-Αύγουστο του 2019.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.