Το 53% των Αρμενίων έχουν θετική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση

Το 53% των Αρμενίων έχει θετική εικόνα για την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ), σε σύγκριση με το 44% το 2016. Ο αριθμός των ατόμων με αρνητικές απόψεις για την ΕΕ είναι μόλις 9%.

Το «EU NEIGHBORS East» project, διενήργησε τη δημοσκόπηση για το 2020 στις έξι χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης (EAP). Η έρευνα πραγματοποιήθηκε μεταξύ Φεβρουαρίου και Μαρτίου 2020 (πριν από την κρίση COVID-19) και βασίστηκε σε πρόσωπο με πρόσωπο συνεντεύξεις μεταξύ ενός αντιπροσωπευτικού δείγματος 1.000 ατόμων ανά χώρα.

Άλλα βασικά ευρήματα στην Αρμενία είναι:

Το 86% των Αρμενίων (αύξηση 10% το 2016) πιστεύει ότι οι σχέσεις με την Ευρωπαϊκή Ένωση είναι καλές - πολύ μπροστά από τον περιφερειακό μέσο όρο της ΑΕΣ (70%).

Το 60% των ανθρώπων στην Αρμενία εμπιστεύονται την ΕΕ σε σύγκριση με το 51% που εμπιστεύονται την Ευρασιατική Οικονομική Ένωση (EAEU).

Το 65% των Αρμενίων γνωρίζουν την οικονομική υποστήριξη της ΕΕ προς τη χώρα και το 80% εκείνων που γνωρίζουν την υποστήριξη πιστεύουν ότι είναι αποτελεσματική.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.