Το εθνικό χρέος της Αρμενίας πλησιάζει τα 7 δις δολάρια στο τέλος του 2018

Το εθνικό χρέος της Αρμενίας ανερχόταν σε  6,92 δις δολάρια στις 31 Δεκεμβρίου 2018.

Βασικά, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε κατά 148,3 εκατομμύρια δολάρια (2,2%) σε ένα χρόνο.

Το Υπουργείο Οικονομικών της Αρμενίας δημοσίευσε την σύνοψη του εθνικού χρέους της χώρας και σύμφωνα με αυτή, το 2020 και το 2025 θα είναι τα πιο δύσκολα χρόνια όσον αφορά την αποπληρωμή του χρέους.

Κατά το τρέχον έτος, θα διατεθούν περίπου 300 εκατομμύρια δολάρια για την αποπληρωμή του εθνικού χρέους.

Επίσης το 2019, η αρμενική κυβέρνηση σχεδιάζει να δανειστεί περίπου 490 εκατομμύρια δολάρια και να αποπληρώσει 175 εκατομμύρια δολάρια σε χρέος.

Ωστόσο, παρόλο που ο ρυθμός αύξησης του εθνικού χρέους στην Αρμενία εξακολουθεί να είναι υψηλότερος από τον ρυθμό αύξησης του ΑΕΠ στη χώρα, αυτή η αρνητική διαφορά μειώνεται από το 2016.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.