Το ποσοστό ανεργίας μειώνεται στην Αρμενία το δεύτερο τρίμηνο του 2019

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε στην Αρμενία κατά 2,6% το δεύτερο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018 και ανέρχεται στο 17,7%, σύμφωνα με τη Στατιστική Επιτροπή της χώρας.

Ο αριθμός των ανέργων ανήλθε σε 207,2 χιλ. το δεύτερο τρίμηνο του 2019, έναντι των 236,4 χιλ. την ίδια περίοδο του 2018.

Το ποσοστό ανεργίας μειώθηκε σημαντικά κατά 4,2% το δεύτερο τρίμηνο, σε σχέση με το πρώτο τρίμηνο του τρέχοντος έτους.

Το δεύτερο τρίμηνο του 2019, σε σύγκριση με την ίδια περίοδο του 2018, το ποσοστό απασχόλησης αυξήθηκε κατά 1,6% και ανήλθε σε 47,9%.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.