Χρονιά ρεκόρ το 2019 για τον αριθμό εισαγόμενων αυτοκινήτων στην Αρμενία

Χρονιά ρεκόρ το 2019 για τον αριθμό των αυτοκινήτων που εισήχθησαν στην Αρμενία, ανέφερε ο πρόεδρος της Επιτροπής Κρατικών Εσόδων της Αρμενίας.

Σύμφωνα με την επιτροπή, η χώρα εισήγαγε 189.000 αυτοκίνητα, ενώ το 2018 εισήχθησαν συνολικά 64.000 αυτοκίνητα.

Τα τέλη που εισπράχτηκαν από τα εισαγόμενα αυτοκίνητα ανήλθαν σε 95 δισεκατομμύρια AMD, που είναι κατά 58 δισεκατομμύρια περισσότερα από το 2018.

GREARM ©

Η GREARM Initiative είναι ένας ενημερωτικός ιστότοπος σε θέματα επιχειρηματικότητας και διμερών σχέσεων μεταξύ Ελλάδας και Αρμενίας. Αποτελεί άτυπη πρωτοβουλία, μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα και δεν παρέχει υπηρεσίες.